Doğal Tedaviler

Merhaba,Doğal Tedaviler Topluluğu...

Detaylı Tıbbi İlk Yardım

İlk yardımın tanımı TDK’ da kaza, hastalık, yangın, deprem vb. tehlikeli ve ani durumlarda hasta/yaralıya kesin tedavi öncesi , olay yerinde uygulanan ilk ve ivedi işlem, sıhhi imdat ” olarak, ayrıca ” bu işlemin uygulandığı yer” şeklinde geçmektedir.

İlk yardım kavramı  ise genel olarak, ”Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır” şeklinde ifade edilmektedir.

İlk yardımı uygulayan kişiyi ifade eden “İlk yardımcı”  ifadesi, ilk yardımın tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta/yaralıya tıbbi araç ve gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle, sağlık ekibi gelinceye kadar, ilaçsız uygulamaları yapan, konuyla ilgili eğitim sonunda ilk yardımcı sertifikası almış kişiyi tanımlamaktadır.

Diğer yandan hasta/yaralının yaşam fonksiyonlarını sürdürülmesini sağlamak, hasta/yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek, iyileştirmeyi kolaylaştırmak ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır.

https://www.youtube.com/watch?v=eYLu7dh6nUIu0026ab_channel=T%C3%BCrkK%C4%B1z%C4%B1lay

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir